Uto. srp 23rd, 2024

Misija

Prema Statutu Športske zajednice Grada Našica (ŠZ), područje i ciljevi djelovanja ŠZ su:
(1) Područje djelovanja Športske zajednice je šport.
(2) Cilj je Športske zajednice svojim djelovanjem pridonositi:
– razvitku i promicanju športa na području grada Našica;
– poticanju vrhunskog športskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih športskih dometa;
– razvitku športskih aktivnosti djece i mladeži, te športsko-rekreacijskih aktivnosti građana i invalidnih osoba;
– promicanju odgojnih funkcija športa, fair-playa, razumijevanja, tolerancije odgovornosti kroz bavljenje športom;
– širenju olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta

Djelatnost kojima se ostvaruju ciljevi ŠZ su:

(1) Djelatnost Športske zajednice proizlazi iz Zakona o sportu, pravila Hrvatskog olimpijskog odbora, temeljenih ciljeva iz članka 11. ovog Statuta, te zadaća i poslova koje su joj povjerile članice.
(2) Športska zajednica u svom djelokrugu osobito:
– utvrđuje i ostvaruje politiku promicanja športa na području grada
– usklađuje aktivnosti svojih članica;
– potiče i promiče šport u skladu s Nacionalnim programom športa
– sudjeluje u provedbi i obavlja zadaće Nacionalnog programa športa, odnosno godišnjeg programa provedbe Nacionalnog programa športa;
– potiče i promiče šport djece, mladeži, studenata, osoba s invaliditetom i športsku rekreaciju građana;
– objedinjuje i usklađuje programe športa, predlaže program javnih potreba u športu i sudjeluje njegovom ostvarivanju;
– skrbi o kategoriziranim športašima i svojim aktima uređuje opseg i način ostvarivanja njihovih prava;
– sudjeluje u stvaranju uvjeta za pripremu športaša za Olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva, te druga velika međunarodna natjecanja;
– sudjeluje u ostvarivanju programa Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog športskog saveza gluhih;
– promiče stručni rad u športu i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika;
– skrbi o općoj i posebnoj zdravstvenoj sposobnosti športaša;
– sudjeluje u skrbi o javnim športskim objektima i njihovoj namjeni;
– pruža stručnu i drugu pomoć članicama Zajednice u vezi s primjerom Zakona o udrugama, Zakona o sportu, Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, te drugih propisa u vezi sa športskom djelatnošću;
(3) Športska zajednica, u okviru svojih ovlaštenja, vrši nadzor nad izvršenjem programa članica i kontrolu namjenskog utroška onih sredstava koja su, temeljem Zakona o sportu, prenesena Športskoj zajednici radi izvršavanja programa zadovoljavanja javnih potreba u športu, a koja sredstva Športska zajednica, u tu svrhu, doznači članicama.

Kalendar

srpanj 2024
P U S Č P S N
« svi    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031